ข้อมูลครู

ชื่อ-สกุล
  นายเสกสรรค์  สำเภาพันธ์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
 
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านซับมะนาว
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  037541045

home_button