ข้อมูลครู

ชื่อ-สกุล
  นางสาวอทิตยา  จันทรา
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  บธ.บ. 
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านซับมะนาว
e-mail
  nana_nakata@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  037541045

 

 

home_button