23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านซับมะนาวรับการตรวจเยี่ยมติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการระดับจังหวัดสระแก้ว

23 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านซับมะนาวให้การต้อนรับคณะกรรมการ

การติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบ้านซับมะนาวมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

อย่างเคร่งครัด

  

>>คลิกดูภาพเพิ่มเติม<<

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่)

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่8/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านซับมะนาว

โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี

>>คลิกดูภาพเพิ่มเติม<<

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

>>> โรงเรียนบ้านซับมะนาว รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 <<<

           

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านซับมะนาว

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านซับมะนาวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านซับมะนาว

>>คลิกดูภาพเพิ่มเติม<<

มอบทุนนักเรียน จากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)

โรงเรียนบ้านซับมะนาวมอบทุนให้กับนักเรียนจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)

16 กุมภาพันธ์ 2564

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

ประกาศโรงเรียนบ้านซับมะนาว

ประกาศโรงเรียนบ้านซับมะนาว

เรื่อง ขอเลื่อนการแจ้งระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

***หมายเหตุ นักเรียนคนใดจำเป็นต้องใช้ ให้ติดต่อทางโรงเรียน***

ประกาศโรงเรียนบ้านซับมะนาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว

โรงเรียนบ้านซับมะนาว มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๗๘,๐๐๐

เอกสารประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวดราคา

สรุปเหรียญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง วันที่ 7 – 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

<< ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

พิธีถวายราชสดุดี ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

>>ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<

1 2