ข้อมูลครู

ชื่อ-สกุล
  นางสาวนันทิภรณ์    เกณฑ์สันเทียะ
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ศษ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านซับมะนาว
e-mail
  ืีnuntipon_2553@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  037541045

home_button