บุคลากรโรงเรียนบ้านซับมะนาว

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านซับมะนาว

 

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งหมด 23  คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
 
 
  ครูชำนาญการ
  ครูชำนาญการพิเศษ
  นางนพรัตน์  ท้าวเงิน
   ครูชำนาญการ