คลังสื่อวิชาภาษาไทย

 สื่อวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ชื่อเรื่องสื่อ
แหล่งอ้างอิง
ชั้น
ใบความรู้
ใบงาน
คลิป
คำไทยไพเราะคุณครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ป.4
คลิกที่นี่
-
-
นิทานเพลินจิต ฝึกคิดสร้างสรรค์คุณครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ป.4
คลิกที่นี่
-
-
ประโยคเพื่อการสื่อสารคุณครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ป.4
คลิกที่นี่
-
-
สัมผัส-คล้องจองคุณครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ป.4
คลิกที่นี่
-
-
สัญลักษณ์สื่อภาษาคุณครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ป.4
คลิกที่นี่
-
-
วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียนคุณครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ป.4
คลิกที่นี่
-
-
เจ้าฟ้านักอ่านคุณครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ป.4
คลิกที่นี่
-
-

 สื่อวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ชื่อเรื่องสื่อ
แหล่งอ้างอิง
ชั้น
ใบความรู้
ใบงาน
คลิป
คำราชาศัพท์liveworksheets
คุณครูกุลิสรา ชัยสุทธิกุลรัตน์
youtube channel megastudy
ป.5
-
คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
คลิกที่นี่
สำนวน สุภาษิตและคำพังเพย
liveworksheets
คุณครูภัทรศิริ อินทรสุภา
youtube channel ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน
youtube channel iss sabithip
ป.5
-
คลิกที่นี่
คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
การใช้และการอ่านอักษรย่อ youtube channel ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน
ป.5
-
-
คลิกที่นี่
อักษรนำyoutube channel ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน
ป.5
-
-
คลิกที่นี่

 สื่อวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชื่อเรื่องสื่อ
แหล่งอ้างอิง
ชั้น
ใบความรู้
ใบงาน
คลิป
เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์youtube channel Yes iStyle
ป.6
-
-
คลิกที่นี่
การสร้างคำyoutube channel Yes iStyle
ป.6
-
-
คลิกที่นี่
ชนิดของคำyoutube channel Yes iStyle
ป.6
-
-
คลิกที่นี่
ธรรมชาติของภาษาyoutube channel Yes iStyle
ป.6
-
-
คลิกที่นี่
ไตรยางศ์ การผันอักษรและตัวเลขไทยyoutube channel Yes iStyle
ป.6
-
-
คลิกที่นี่