23 กรกฏาคม 2564 โรงเรียนบ้านซับมะนาวรับการตรวจเยี่ยมติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการระดับจังหวัดสระแก้ว

23 กรกฏาคม 2564 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านซับมะนาวให้การต้อนรับคณะกรรมการ

การติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบ้านซับมะนาวมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

อย่างเคร่งครัด

  

>>คลิกดูภาพเพิ่มเติม<<