รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

>>> โรงเรียนบ้านซับมะนาว รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 <<<

           

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านซับมะนาว

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านซับมะนาวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านซับมะนาว

>>คลิกดูภาพเพิ่มเติม<<

มอบทุนนักเรียน จากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)

โรงเรียนบ้านซับมะนาวมอบทุนให้กับนักเรียนจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)

16 กุมภาพันธ์ 2564

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

ประกาศโรงเรียนบ้านซับมะนาว

ประกาศโรงเรียนบ้านซับมะนาว

เรื่อง ขอเลื่อนการแจ้งระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

***หมายเหตุ นักเรียนคนใดจำเป็นต้องใช้ ให้ติดต่อทางโรงเรียน***

ประกาศโรงเรียนบ้านซับมะนาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว

โรงเรียนบ้านซับมะนาว มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๗๘,๐๐๐

เอกสารประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวดราคา