สรุปเหรียญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง วันที่ 7 – 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

<< ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

พิธีถวายราชสดุดี ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

>>ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<

กิจกรรมโรงเรียนบ้านซับมะนาว

ประเมิน best practice DLTV 62

 โรงเรียยนบ้านซับมะนาวเข้ารับการประเมิน best practice การจัดการเรียนการสอนโดยใช้  New DLTV 

>>ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

IMG_0266 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านซับมะนาวประจำปีการศึกษา 2561   
ทรงพระเจริญขอทรงมนะพร้อม    วจน้อมพระพรเทิด
ล้วนล้ำสุขะเลิศ                     ดุจแสงสว่างครอง
พรเทพพระสยาม                   ปิติตามเฉลิมซร้อง
วัน ณ เฉลิมปอง                    สิริกิติ์พระนามองค์
กราบพรลุถวาย                    พลกาย ธ ยืนยง
ใดองค์ ธ ประสงค์                 มนะทรงสราญรมย์
       คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม         น้อมกราบพระเกษม               ฤดิเปรมสิสุขสม
                                                          ปราศเคืองมิระทม                   กิติก้องเจริญเทอญ.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซับมะนาว