26 มิถุนายน 2566 วันต่อต้านยาเสพติดโลก”รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”

26 มิถุนายน 2566 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
”รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”
โรงเรียนบ้านซับมะนาวได้ดำเนินกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
โดยมีนายอำเภอเขาฉกรรจ์ นายสมใจ พุทธเสนา เป็นประธานในพิธี