วันที่ 27 มิถุนายน 2566 คณะครูโรงเรียนบ้านซับมะนาวได้เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นเยี่ยม ปันสุข” โดยมีนายสมใจ พุทธเสนา นายอำเภอเขาฉกรรจ์เป็นผู้นำปั่นร่วมกับชุมชนบ้านซับมะนาว หมู่ที่ 7

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 คณะครูโรงเรียนบ้านซับมะนาวได้เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นเยี่ยม ปันสุข” โดยมี
นายสมใจ พุทธเสนา นายอำเภอเขาฉกรรจ์เป็นผู้นำปั่นร่วมกับชุมชนบ้านซับมะนาว หมู่ที่ 7