29 ตุลาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านซับมะนาวตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด(covid-19) ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน

29 ตุลาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านซับมะนาว ขอขอบคุณ #คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับมะนาว ที่เอื้ออำนวยความสะดวกและให้ความรู้ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด(covid-19) ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน

#รอบสอง วันที่ 5 ตุลาคม 2564