โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่)

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่8/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านซับมะนาว

โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี

>>คลิกดูภาพเพิ่มเติม<<