สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างรายเดือน