โรงเรียนบ้านซับมะนาว สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านซับมะนาว