รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

>>> โรงเรียนบ้านซับมะนาว รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 <<<

           

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านซับมะนาว

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านซับมะนาวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านซับมะนาว

>>คลิกดูภาพเพิ่มเติม<<