พิธีถวายราชสดุดี ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

>>ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<