กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

IMG_0266 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านซับมะนาวประจำปีการศึกษา 2561   
ทรงพระเจริญขอทรงมนะพร้อม    วจน้อมพระพรเทิด
ล้วนล้ำสุขะเลิศ                     ดุจแสงสว่างครอง
พรเทพพระสยาม                   ปิติตามเฉลิมซร้อง
วัน ณ เฉลิมปอง                    สิริกิติ์พระนามองค์
กราบพรลุถวาย                    พลกาย ธ ยืนยง
ใดองค์ ธ ประสงค์                 มนะทรงสราญรมย์
       คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม         น้อมกราบพระเกษม               ฤดิเปรมสิสุขสม
                                                          ปราศเคืองมิระทม                   กิติก้องเจริญเทอญ.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซับมะนาว